Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Aiba og prosjektstødttemidler til EU Women tech søknad

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

339126

Project Period:

2022 - 2023

Organisation:

Location:

Vi ønsker å søke prosjektetableringsstøtte (PES) i forbindelse med søknad til Horisont Europa: Women Tech EU i 2022. Målet er å sende inn søknad til Women Tech EU og få støtte fra programmet.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa