Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatic and manual codingusing language technology and machine learning on clinical text to predict ICD-10 codes

Awarded: NOK 98,203

UtlysningTema for konferansen er automatisk koding av epikriser ved hjelp av kunstig intelligens. Feilraten av medisinsk koding er i dag stor og fører til feil datagrunnlag for sykehusplanlegging og helseforskning. En delvis automatisering av kodingen vil kunne øke effektiviteten i sykehuset og øke datakvaliteten. For å kunne utvikle gode produkter for kodestøtte er det essensielt å inkludere kunnskap fra fageksperter innen medisinsk koding, informatikk og analyse. Prosjektet fungerer som et bindeledd mellom forskning, utvikling og klinikk gjennom å skape en tverrfaglig møteplass for forskere, utviklere, klinikere og kodeeksperter. Vi har tilgang på store datasett fra Nore og Sverige og ønsker å tidlig utforske hvilke prioriteringer som bør gjøres når utviklingen skal settes i gang. Vi ønsker også å planlegge for testmiljøer for fremtidige løsninger. Videre er det interessant å utforske nye muligheter innenfor infrastruktur og registreringspraksis som sykehuset i Telemark har etablert. Vi har begynt å invitere andre som vil være med på arrangementet.Videre er det viktig å utnytte tilgjengelige data så godt som mulig, og vi ønsker å åpne for diskusjon om nye muligheter

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon