Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Støtte til å skrive søknad til EUS utlysning for "Women TechEU" - Supporting deep-tech start-up

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

339199

Project Period:

2022 - 2022

Organisation:

Location:

Skrive og levere søknad av god kvalitet til European Innovaton Council and SMEs Executive Agency (EISMEAs) utlysning for å søke om midler under Woman TechEU initativet, med søknadsfrist 4. oktober 2022.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa