Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EU Women in Tech // Kakadu

Awarded: NOK 50,000

Vi søker om midler for å dekke lønnskostnadene vi har med å utarbeide en solid søknad til Women in Tech EU.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa