Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NR-Stim-OA

Alternative title: NR-Stim-OA

Awarded: NOK 3,000

Cover the cost of gold open access articles paid by NR.

Dekke kostnader med gull open access artikler betalt av NR.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang