Back to search

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Videreutvikling av N2 Applieds nitrogenanrikede gjødsel ved hjelp av en oppgradert produksjonsprosess

Alternative title: Development of N2 Applieds nitrogen enriched fertiliser by upgrading the production method

Awarded: NOK 4.2 mill.

N2 Applied is developing a technology that uses plasma to fix nitrogen from the air and absorb the resultant nitrogen oxides in organic waste. The product after the treatment, NEO, is enriched with nitrate and nitrite, which increases the fertilization value of the organic waste and replaces the need for artificial fertilizers. The process also reduces the loss of ammonia nitrogen, which further improves the fertilization value, and it stops the release of methane, a potent greenhouse gas. A potential weakness of the process is microbiological denitrification, where a portion of the added nitrogen is converted into the greenhouse gas nitrous oxide. In a previous Research Council-supported project, conditions were identified where this denitrification could be avoided, even during long-term storage on the farm. In the same project, a chemical release of nitrous oxide was also discovered. The release was significantly lower than what would occur through denitrification, but because nitrous oxide is a potent greenhouse gas, it is still important to develop a process that reduces the nitrous oxide production. The project will take as its starting point the understanding of nitrogen transformations gained through a series of research projects, and will develop an upgraded plasma absorption process that reduces nitrogen loss and thus nitrous oxide emissions. This will maximize the agronomic benefit and environmental effect of the fertilization product.

N2 Applied utvikler en maskin som benytter plasmateknologi for fiksering av nitrogen fra luft, og absorberer nitrogenoksider i organisk avfall. Produktet etter behandling ("N2-prosessen"), NEO, er anriket med nitrat og nitritt, som øker gjødselverdien i det organiske avfallet og erstatter behov for kunstgjødsel. Tidligere prosjekter (295979) har fokusert på optimalisering av drift for å begrense kjemisk og biologisk ustabilitet i ferdig produkt, og denne delen av prosessen er nå godt kartlagt. Selv om nitritt (NO2-) har en effekt som gjødsel så er det en komponent som skaper utfordringer knyttet til kjemisk nitrogentap under lagring, og noe av NO2- tapes som lystgass (N2O). N2O er en sterk drivhusgass, og reduserer noe av den positive innvirkningen på klimagassutslipp fra landbruk som ellers tilkommer ved bruk av N2-prosessen. Miljøgevinsten blir altså enda større dersom prosjektet lykkes i sitt mål. Innledende tester har vist at tilsats av oksidanter effektivt reduserer nitrittkonsentrasjon i NEO, og lystgassutslipp er mer eller mindre eliminert fra produktet etter tilsats. Bruk av både oksidanter medfører store endringer på opprinnelig prosess og produktksammensetning, og prosjektet tar for seg å kartlegge alle relevante aspekter for bruk av denne løsningen på kommersiell maskin. Det ønskes svar på hvor stor dose oksidant som er nødvendig for å oppnå ønsket fjerningsgrad av nitritt, hvor i prosessen tilsatsen gir best effekt, hvordan andre egenskaper ved NEO påvirkes, hvordan lagringsstabilitet på NEO endres og de agronomiske påvirkningene når produktet skal spres.

Funding scheme:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri