Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Koordinering og arrangering av IEEE NorCAS 2022

Awarded: NOK 99,999

Konferansen IEEE NorCAS er den ledende og eneste Nordiske konferansen innenfor integrert krets- og systemkonstruksjon og dekker både akademia og industri. Konferansen er en sammenslåing av to tidligere konferanser, «NORCHIP» og «International system-on-chip (SoC) conference» og ble arrangert for første gang i Oslo i 2015. I praksis har konferansen vært arrangert årlig siden 1983 under «NORCHIP» og de første årene rullert mellom Norge, Danmark, Sverige og Finland. I 1997 ble de baltiske landene også involvert slik at den hvert 5. år arrangerer i et av de baltiske landene. Universitetet i Oslo var opprinnelig ansvarlig for gjennomføring av konferansen i Oktober 2020 i Oslo, men grunnet Covid-19 måtte den avlyses og planen var å kjøre fysisk i Oslo i 2021. Covid ble på nytt et problem slik at konferansen nå har vært kjørt virtuelt i 2020 og 2021. I år vil UiO endelig kunne gjennomføre et fysisk arrangement i Oslo og dette prosjektet fokuserer på gjennomføring av konferansen fra artikkelutvelgelse, planlegging, gjennomføring og publisering i IEEE Xplore samt journaler for utvalgte artikler. Konferansen er en viktig arena for utveksling av nye forskningsresultat innenfor mikroelektronikk og krets-/systemkonstruksjon i Norden og Baltikum, både innenfor akademia og industri og har også en viktig nettverksfunksjon i det den bidrar til nye samarbeid, idéutveksling og promotering av et internasjonalt viktig fagfelt. Konferansen har et spesielt fokus på å tiltrekke seg publikasjoner fra forskere i tidlig fase av karrieren og er ofte første konferanse for master- og PhD studenter hvor de får erfaring i et internasjonalt forum med publikasjon og formidling av sin forskning.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon