Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sirkulær EPS - Sirkulærøkonomiske løsninger for resirkulering av EPS fra bygg og anlegg

Alternative title: Circular EPS - Circular economy solutions for recycling of EPS from buildings and infrastructure

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Number:

340863

Project Period:

2023 - 2026

Funding received from:

Location:

Jackon AS will cooperate with other entities in Bewi ASA, SINTEF, Optimera AS and Franzefoss Gjenvinning AS to develop solutions for reuse and material recycling of EPS from buildings and infrastructure . EPS, expanded polystyrene, is a plastic foam material used as thermal insulation of buildings and structures. The volume of EPS in buildings is increasing, both in Norway and internationally, due to strengthened regulatory requirements on energy efficiency. EPS is a material which in theory is possible to recycle 100% and EPS is thus fit for circular economical solutions. However, today EPS waste from demolition of buildings and infrastructure is either energy recycled or put on landfills. Jackon and Bewi wants to change this to enable reuse and material recycling of EPS from buildings. The project "Circular EPS" will contribute to increased recycling of used EPS from buildings and infrastructure. "Circular EPS" shall contribute to innovation through development of new products and services to be included in a circular value chain for EPS from factory to building and back to the factory. This will encompass solutions for waste handling, transport, reuse, and material recycling. Jackon will cooperate with contractors, waste handling companies and construction products suppliers to get access to waste as a resource for reuse as well as raw material for production of new EPS. Jackon's products and buildings systems will also be improved and adapted to future reuse and recycling. Interdisciplinary research and research/industry cooperation will be required to meet the project objectives. The project will start in 2023 with an analysis of the Norwegian building stock to quantify potential volumes of used EPS that can be available for recycling. Laboratory investigations of used EPS will also be carried out to assess material properties and suitability for reuse and material recycling.

Sirkulær EPS skal bidra til innovasjon gjennom løsninger, både for tjenester og produkter, som kan inngå i en sirkulær verdikjede for EPS fra fabrikk til bygg og tilbake til fabrikk. Utvikling av bærekraftige løsninger skal skje i tett samarbeid mellom partnerne i prosjektet: Jackon, Optimera, Franzefoss og SINTEF. En referansegruppe sikrer samarbeid og kunnskapsutveksling med andre forskningsprosjekter, organisasjoner og bedrifter som arbeider for reduksjon av mengde byggavfall i Norge. I dag blir EPS-avfall fra riving av bygninger levert til forbrenning eller deponi. Jackon og øvrige virksomheter i Bewi ASA ønsker å endre denne praksisen og muliggjøre at brukt EPS kan ombrukes eller materialgjenvinnes. For å lykkes med å utvikle en sirkulær verdikjede, så er det behov for ny kunnskap innen en rekke områder. Livsløpsanalyser vil identifisere mulige scenario for resirkulering av EPS som vil gi lavest mulig miljøbelastning, Analyse av norsk bygningsmasse vil kvantifisere potensialet for brukt EPS fra riveprosjekter i fremtiden. Analyse av scenario for fremtidige reguleringer, CO2 avgifter og markedsutvikling vil evaluere det økonomiske perspektivet ved resirkulering. Studier av materialkvalitet for brukte og resirkulerte produkter samt analyse av ombruks- og resirkuleringsmuligheter vil være input til økonomiske analyser. I tillegg skal det utvikles byggetekniske løsninger tilpasset fremtidig ombruk og materialgjenvinning. Sirkulær EPS vil benytte ulike forskningsmetoder og ha et tverrfaglig perspektiv i planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena