Back to search

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sea Zero

Alternative title: Sea Zero

Awarded: NOK 45.0 mill.

Project Number:

340898

Application Type:

Project Period:

2023 - 2025

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

The Sea Zero project goal is to develop zero-emission ships for Hurtigruten by 2030. Given the size of these ships and the demanding timeline there is a need for R&D and innovation within several areas. In order to meet the zero-emission challenge one need to combine different measures for energy efficiency (ship design and operation) and energy production (fuels and emissions). In addition, some of the relevant technologies will require development of onshore infrastructure (e.g energy supply). Some of the technologies are relatively mature, but will still need R&D for upscaling, maritime adjustments and optimisation. Other technologies are less mature and will require more fundamental research. The project consortium includes industrial companies and R&D institutes with competence and product/services within the technology areas that are considered most critical for achieving the project goal.

Sea Zero prosjektet har som ambisjon å utvikle nullutslipsskip for Hurtigruten innen 2030. Med tanke på skipsstørrelse og tidslinje er man avhengig av FoU og innovasjon på flere områder. For å løse denne utfordringen må man se på kombinasjoner av ulike tiltak både på energieffektivisering (skipsdesign og operasjon) og energiproduksjon (drivstoff og utslipp). I tillegg vil anvendelse av enkelte teknologier kreve utvikling av havneinfrastruktur (f.eks energi-levering). Noen av disse teknologiene er relativt modne, men trenger fortsatt FoU for oppskalering, maritim tilpassing og optimalisering. Andre teknologier er umodne og krever mer grunnleggende forskning. Prosjektet består av industriaktører og FoU-institusjoner med kompetanse og produkter/tjenester innen de teknologiområdene som anses som mest kritiske for å lykkes med ambisjonen.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Funding Sources