Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

2021 APC refusjon

Awarded: NOK 20,000

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid publisering.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang