Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2021 - SINTEF Energi AS

Awarded: NOK 36,000

SINTEF Energi søker for femte gang refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang