Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Rengjøringsrobot for ankerkjetting (SeeMoor)

Alternative title: Mooring chain cleaning robot (SeeMoor)

Awarded: NOK 11.2 mill.

Floating assets at sea has a system of anchor chains that needs regular inspection. The SeeMoor project shall develop a robot that makes it possible to clean marine growth and surface rust from the chains and will work regardless of water depth. There are many known methods of cleaning. What they all have in common is that they work well on land, but the effect quickly decreases the deeper you move underwater and are not sufficient for removing surface rust at great ocean depths. OceanTech has developed a cleaning concept that uses the same principle as sandblasting. The difference is that particles are carried in a stream of water towards the surface to be cleaned. The system is also designed so that the particles can be reused, which is essential for carrying out such a cleaning process under water. This cleaning concept works very well, and one of the main tasks is to verify that it does not damage the surface of the steel. Here, Sintef Industry at the Department of Materials and Nanotechnology will have an important role with its unique expertise in the analysis of structures and materials. In addition, the project will create computer programs for image processing, to decide when the cleaning is sufficient. Data will be collected from testing which will be used in machine learning to assess that the anchor chain has been sufficiently cleaned. Cleaning down to bare steel increases the rate of corrosion, and it is therefore important to not clean more than necessary. The same image processing program shall control the cleaning nozzles so that you only clean exactly where it is necessary. Today's method for inspecting anchor chains is to transport them to shore. By making it possible to inspect anchor chains underwater, emissions of greenhouse gases from long-term marine operations will be saved. It will also increase the life of the chains by having more reliable inspection data, as you can carry out inspections more often and from a larger selection of chains.

Flytende installasjoner til havs er oppankret med et system av kjetting. Dette kan være plattformer og skip som produserer olje og gass, men vi ser også at det vil komme et enda større volum av flytende enheter når vi skal starte med energiproduksjon fra flytende vindmøller, samt at vi flytter fiskeoppdrett til store merder ute i havet. Det er et kontinuerlig behov for å kunne utføre tilstandskontroll av ankerkjetting. Med dagens tilgjengelige teknologi er det ikke mulig å utføre effektiv rengjøring og inspeksjon da dette er svært tidkrevende. Inspeksjon utføres i dag ved å ta opp ankerkjettingen, og inspisere den på land. Dette gjøres med store ankerhåndteringsfartøy. Inspeksjonsintervallene med bruk av fartøy utføres sjeldent på grunn av at dette er kostbare maritime operasjoner, og derfor blir også estimert levetid for kjetting unødvendig konservativ. Prosjektet skal utvikle en rengjøringsrobot som gjør det mulig å fjerne marin groe og overflaterust, og deretter inspisere ankerkjetting effektivt uten å ta kjettingen opp av vannet. Systemet skal fungere uavhengig av vanndybde. Valgt konsept for rengjøring vil påvirke kjettingens ståloverflate, og ved overeksponering vil man potensielt redusere kjettingens utmattingslevetid. En av de største utfordringene i prosjektet er derfor å sikre at man ikke skalder ankerkjettingen. Utviklingen vil gjennomføres i samarbeid med SINTEF som vil være ansvarlig for forskningen. De ligger langt fremme i forskning innen utmattingsanalyser av ankerkjetting og hvilke faktorer som påvirker levetiden for ankerkjetting. I tillegg skal det utvikles 3D-kamerateknologi som gjøre det mulig å posisjonere rengjøringsroboten og optimalisere rengjøringen. SINTEF vil også være sentrale innen dette området. Redusert bruk av marine operasjoner med store fartøy, samt at en forlenget levetid vil redusere behovet for produksjon av ny ankerkjetting. Dette til sammen vil gi en stor miljøgevinst i form av et betydelig redusert utslipp av CO2.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi