Back to search

ENERGIX-Stort program energi

EntroInnova: Digital forsterkning av energiøkonomisering

Alternative title: EntroInnova: Digital enhancement of energysavings

Awarded: NOK 14.4 mill.

The building stock in Norway consumes approximately 1/3 of all energy in Norway. Norway has a political goal reducing energy use in existing buildings by 10 TWh by 2030. 1/3 of this must come from energy upgrades and technical measures. This is aligned with Norway's obligations in the Paris Agreement, of a 30% reduction in energy intensity per m2. Existing building stock is a critical part of the solution to our emissions challenges, and at the same time we face complex issues when energy optimization of buildings with year of construction ranging from the early 20th century to now. The buildings are very different, have very different needs that require different solutions. In addition, there is little, or no, documentation around technology and building updates, which makes fully automated energy optimization difficult. EntroInnova will support and improve Entro's key activities, through digital support for inspections and mapping of emissions in buildings, as well as for implementing measures for energy optimization of the same buildings. We will realize a platform of IoT, machine learning algorithms and digital reinforcement of advisers and operational technicians, and the degree of innovation in the solution lies in the way we combine and utilize already existing sensors and digital technology with Entro's 30 years of experience and expertise in the field. In the project, we will work iteratively with partners and relevant technology suppliers to realize results and solutions throughout the project period. One of the most important goals for the project is to enable a seamless and intuitive platform that improves interaction and communication between local operating technicians and Entro's energy advisors. A platform with robust solutions for carrying out digital audits, analysis and energy optimization will help us realize the goals of 10 TWh energy reduction in Norway by 2030 in an economically sustainable way, and at the same time build workplaces.

Bygningsmassen i Norge forbruker omtrent en tredjedel av all energi i Norge. Norge har en politisk målsetting om å redusere energibruken i dagens bygg med 10 TWh innen 2030 – hvorav 1/3 av dette skal komme fra energioppgradering og tekniske tiltak i eksisterende bygg. Dette sammenfaller med Norges forpliktelser i Paris-avtalens intensjon om en 30% reduksjon i energiintensitet per kvm. Ny forskning viser at Norge på ingen måte er på vei til å nå de politiske målene og uten insentiver og tiltak vil vi potensielt øke energiforbruket som følge av befolkningsvekst. Entro har gjennom 30 år hjulpet store norske og nordiske virksomheter som eier, forvalter eller drifter eiendom. Felles for dem er at de har et ønske om å redusere eget energiforbruk og bli mer bærekraftige. Dette skjer ved å utnytte ressursene de disponerer mer effektivt og samtidig øke bedriftens lønnsomhet. Entro reduserer risiko knyttet til grønn omstilling, og er Nordens ledende rådgivermiljø innen energi- og miljøeffektivisering av næringsbygg. Innovasjonsidéen er en plattform bestående av IoT, maskinlæringsalgoritmer og digital forsterking av rådgivere og driftsteknikere slik at Entro kan gjennomføre en forbedret utgave av sine nøkkelaktiviteter med digital befaring og oppfølging av energioptimalisering av bygg. Innovasjonsgraden i vår planlagte løsning ligger i måten vi kombinerer og utnytter allerede eksisterende sensorikk og digital teknologi med Entros 30 år lange erfaring og ekspertise i fagfeltet. Entro bistår i dag sine kunder med energioptimalisering ved å kombinere utnyttelse av energioppfølgingssystemer og anlegg og svært solid domenekompetanse. For denne kombinasjonen mener vi at vi allerede er markedsledende i Norden. Samtidig har vi mer å gå på når det gjelder utnyttelse av sensorikk, IoT-løsninger og avanserte dataanalyseteknikker som maskinlæring.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi