Back to search

ENERGIX-Stort program energi

Sikker drift av vindkraftverk i vinterklima

Alternative title: Safe operation of wind farms in cold climates

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

341077

Project Period:

2023 - 2025

Funding received from:

Location:

In winter, ice and snow can attach to blades and towers in a wind farm. This ice can be thrown from the rotating blades or fall from the towers, which impose a risk for service personnel or others traveling through the park. It is important to increase the safety for these people and therefore research is needed on how to do this the optimal way. The main goal of this project is to develop tools and methods to increase safety related to ice throw and ice fall in wind farms. Icing on wind turbines can be both observed and predicted. Through the project cameras will be mounted on a selection of turbines in several wind farms in Norway to monitor the ice-buildup. This can be used to evaluate the risk in real-time and the wind farm operators can be alerted in their systems. Icing can be predicted forward in time by the use of sophisticated weather forecasting and icing models. Such tools exist but will be improved in the project. The pictures from the cameras will contribute to this, by using these observations to validate and calibrate the forecast and to adjust to the individual turbines in the park. The project will combine these icing forecasts with risk models to develop an ice risk warning system that can be used for example to plan maintenance work, or to alert about risk to the public. The idea is that these tools can be used also in the planning stage of a wind farm project to ensure practical solutions with a minimum risk. Through meetings and discussions with turbine manufacturers and wind farm operators the project will come up with suggestions on practical solutions and measures that can be taken to reduce risk related to ice throw and ice fall. The project will create a platform for exchange of the common ice-related challenges the operators face and that they thereby are solved the optimal way.

Is og snø på vindturbiner er en utfordring for drift av vindkraftverk i vintersesongen. I tillegg til at ising på turbinbladene bidrar til å redusere kraftproduksjonen utgjør is og snø på turbinen en fare for mennesker og dyr som benytter vindparkområdene på vinteren. Is som bygges opp på vindturbinbladene kan falle av eller kastes over betydelige avstander. Snø som smelter fra turbinhuset danner ofte istapper som utgjør en fare nær turbinen. Målet i prosjektet er å utvikle metoder for å øke sikkerheten for alle som ferdes ved vindkraftverk vinterstid. Vi ønsker å bidra til at ansatte føler seg trygge i arbeidsoppgavene sine ved vindkraftverket. Økt kunnskap blant driftspersonellet vil bidra til at de kan ta bedre beslutninger med hensyn til sin egen og andres sikkerhet. Hovedideen er å utvikle en tjeneste som kombinerer et observasjonssystem på turbinene med værprognosene som i dag allerede benyttes for trafikklysvarsling. Ved å installere en kameraløsning på et utvalg av turbinene i et vindkraftverk kan vi forbedre varslingstjenesten i tillegg til at driftspersonalet får tilgang til bilder og annen informasjon de trenger for å kunne gjøre en bedre vurdering av sin egen sikkerhet ved arbeid på turbinene vinterstid. Det vil bli etablert en arena for erfaringsdeling mellom de som drifter vindparker i Norge vinterstid hvor både snø og is skaper HMS utfordringer. Dette er ofte felles utfordringer som forskningen kan bidra på løsninger til, men hvor også det å dele erfaringer vil være til nytte. I samarbeid med turbinleverandører og vindparkoperatører vil vi også kartlegge mulige tiltak som kan gjennomføres for å hindre is og snø på turbinene. Vi vil utvikle dagens verktøy for å gjennomføre risikovurderinger i forhold til iskast og isnedfall slik at det er lettere å benytte i en tidlig fase av prosjektutviklingen og for å kunne gjøre beregninger i tidsdomenet slik at dette enklere kan benyttes sammen med isingsprognoser.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi