Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2022

Awarded: NOK 0.35 mill.

Støtte til OA ved institusjonen

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang