Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA: Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021 for UiO

Awarded: NOK 1.7 mill.

I årene som har gått, har krav om åpen publisering blitt fremmet fra stadig flere hold. Selv om så kalt grønn Open Access (egenarkivering) er minstekrav hos forskningsfinansiører som EU og Forskningsrådet, ser vi at forskerne først og fremst ønsker å publisere åpent. Det publiseres derfor stadig mer åpent på UiO, og det gjelder også publisering i rene Open Access-tidsskrifter. Mange artikler publiseres åpent gjennom forlagsavtalene UiO har inngått, men det er på nåværende tidspunkt få muligheter for forskere å betale for APC utenom forlagsavtalene. De er avhengige av institusjonen deres kan dekke betalingen av APC. Det er høye utgifter forbundet med åpen publisering. Årets tilskudd fra STIM-OA vil derfor sikre fortsatt muligheter for åpen publisering ved UiO.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang