Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Havforskningsinstituttet STIM OA 2022

Awarded: NOK 0.16 mill.

Stimulere til OA-publisering

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang