Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte NORCE 2021

Awarded: NOK 32,000

Liste vedlagt

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang