Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Ahus - stimuleringsmidler Open Access regnskapsåret 2021

Awarded: NOK 78,000

Stimuleringsmidler vil bidra til, og øke muligheten for, flere åpne publiseringer av vitenskapelige artikler ved Akershus universitetssykehus HF.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang