Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Læring i algoritmenes tidsalder (LAT) – En innovasjon for didaktisk bruk av kunstig intelligens.

Alternative title: Learning in the age of algorithms (LAA) - an innovation for competence development in school

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

341216

Project Period:

2023 - 2026

Location:

Artificial intelligence is increasingly being used in several areas in society, including learning and teaching in schools. Future education and working life will probably be characterized by us working with programs that use artificial intelligence (AI) in various ways. Learning in the age of algorithms (LAT/LAA) studies learning processes in today's schools where students use programs with elements of artificial intelligence. The aim is to develop didactic models for teachers to facilitate learning processes to strengthen students' understanding and benefitting from such programs. The LAT project will achieve its goal through three different sub-projects. First, in addition to studies in the classroom, the project will review previous research on artificial intelligence in schools and various aspects of how municipalities can handle, manage and lead the development of schools' use of technology. This latter sub-project applies to the organization of the school, ethical and legal matters and the student's privacy. Asker municipality will have a particular responsibility for highlighting the work with pupils' privacy as project owner. As a research partner the University of Oslo (UiO) will examine previous research on AI in schools, and in collaboration with the municipality examine the student's learning in the classroom. This innovation must benefit both the municipality and the Norwegian society. In order to prepare the didactic use of AI, the LAT project is therefore based on research in classrooms, as well as national and international research. An important point is to further develop the critical perspectives on digitization in general and the use of AI in particular. These findings are integrated into the established structure for competence development of teachers in Asker municipality, and these experiences will be disseminated through a national initiative. This is in line with the Norwegian government's strategy for digital competence in education.

Asker kommune er en av Norges største kommuner der de fleste elever har arbeidet med Google Workspace for Education med Chromebook siden 2017. Kunstig intelligens er innebygd i flere av disse programmene for å tilrettelegge søk, utvikle elevenes språk, sjangerforståelse, oversette og gi tilbakemelding på ord og setningsnivå. Dette gir didaktiske muligheter, men skaper også utfordringer. Det er derfor avgjørende å både opparbeide en didaktisk bruk og en kritisk tilnærming til bruken av kunstig intelligens, med særlig vekt på kunnskap, læring og elevens personvern. Gjennomtenkt didaktikk for programmer som bygger på kunstig intelligens kan skape nye former for læring, men slikt arbeid bør også skape refleksjon hos elever om hvordan kunstig intelligens påvirker utvikling av digital identitet, medborgerskap og dermed morgendagens demokrati. Innovasjonsprosjektet Læring i algoritmens tidsalder (LAT) er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og forskere ved UiO. Prosjektet skaper en forskningsbasert innovasjon som i første omgang tilbyr 12000 elever og 1200 lærere i Asker en didaktikk for bruk av elevenes programmer som bygger på kunstig intelligens. Kunnskap om dette er relevant på tvers av tjenesteområder og knyttes til Asker kommunes lokale planer med FNs bærekraftsmål. Hovedmålet med LAT-prosjektet er å belyse muligheter som kunstig intelligens (KI) i grunnskolens programvare kan gi for lærerens undervisning og elevenes læring. Gjennom å syntetisere forskning, vurdere etiske og personvernrelaterte problemstillinger for bruk av KI og studere elevers læringsarbeid med programvare som bygger på KI. Dette gir LAT-prosjektet et solid forskningsmessig grunnlag for virksomhetens innovasjon, som til slutt skal spres nasjonalt. LAT-prosjektets har en bredt sammensatt referansegruppe med representanter fra universiteter, kommune-Norge, IKT-Norge, samt forlagsbransjen for digitale læremidler. Slik sikrer LAT-prosjektet nasjonal spredning og verdiskaping for samfunnet.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune