Back to search

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Etablering av utstilling om tareskog ved Norges arktiske universitetsmuseum

Awarded: NOK 0.40 mill.

Går du tur i fjæra i Nord-Norge vil du garantert finne tare som er skylt på land, og de fleste som bor her kjenner til og har et forhold til tare helt fra de er små. Den alminnelige kunnskapen om betydningen av tareskogen er likevel lav, og de viktige funksjonene taren utfører er ukjente for de fleste (https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.05.004). Prosjektet ønsker derfor etablere en utstilling om tareskoger i Nord-Norge. Prosjektstart er satt til 01.12.2022, og utstillingen planlegges å åpne ved Norges arktiske universitetsmuseum 16.oktober 2023. Den vil da stå i minst seks måneder. Prosjektslutt er satt til tidspunktet vi senest forventer å ha rapportert på bruk av midlene 28.02.2024. Når publikum kommer inn i rommet vil de bli møtt av 3-5 store preparater av Laminaria digitata og Laminaria hyperborea, begge arter av tare som er vanlig i Nord-Norge. Preparatene er over 3 m høye og vil gi inntrykk av at du går så inn i tareskogen. Planen er at algene blir en del av den botaniske samlingen etter utstillingen er avsluttet. På veggene vil du kunne lese og se mer om tarens utbredelse i Norge, og betydning av tareskogen for oss som havnasjon. Innerst i rommet skal man kunne ta et dykk over og inn i tareskogen rundt Tromsø gjennom VR-briller. Publikum skal kunne velge mellom fire opplevelser filmet i 360 graders vinkel: både frisk tareskog, sett gjennom dykkerens briller, og tareskog som er beitet på av kråkeboller. Utstillingen vil sette søkelys på økologi og viktigheten av tareskoger som grunnlag for det marine økosystemet i Norge. Tareskoger er uvurderlig for havets kapasitet til å binde og lagre karbon, men forsvinner fire ganger så raskt som regnskogen. Den skaper et nødvendig oppvekstmiljø for mange fisk, små rovdyr og planteetere, og er leverandør av mange økosystemtjenester.

Funding scheme:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø