Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Simula UiB 2021

Awarded: NOK 3,000

Hovedmålet med prosjektet er å søke økonomisk støtte til åpen publisering ved Simula UiB AS. Delmålet er å innhente informasjon om Simula UiBs open access-publikasjoner i 2021.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang