Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for 2021 - SINTEF Ocean AS

Awarded: NOK 16,000

Refusjon av innbetalt publiseringsavgift

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang