Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til OA-publikasjoner i NVE i 2021

Awarded: NOK 6,000

Prosjektet søker å dekke inn noe av NVEs kostnader i forbindelse med publisering i open access (OA) - tidsskrifter.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang