Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsordning, søknad STIM-OA 2021

Awarded: NOK 2.8 mill.

NTNUs publiseringsordning har betalt kr. 12 410 831 i støtte for å dekke artikkelavgifter for Open Access publisering i 2021. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler ved NTNU: • Publiseringsordningen gir støtte til dekning av forfatterbetaling (APC) i Open Access tidsskrifter. • Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ. • Tidsskriftet skal være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler. • Det gis ikke støtte til tilleggsavgifter, fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang osv. • Det gis ikke støtte til publisering i hybridtidsskrifter (abonnementsfinansierte). • Det er bare korresponderende forfatter (Corresponding Author) som kan søke om støtte. Det er den forfatter som er ansvarlig for å sende inn manuskriptet til tidsskriftet og som følger opp publiseringsprosessen. Vedkommende må ha tilhørighet til NTNU som tilsatt, student, eksternfinansiert stipendiat eller gjesteforsker. Denne tilhørigheten skal også framkomme i artikkelen, ved angivelse av forfatterens institusjonsadresse. • Normalt gis det ikke støtte til artikler som er resultat av ekstern finansiering der midlene kan dekke forfatterbetaling. Forskningsrådet har imidlertid besluttet at artikkelavgifter ikke skal inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader, men vil i stedet støtte NTNUs publiseringsordning. Betaling for vitenskapelige OA-artikler knyttet til Norges forskningsråd skjer gjennom ordningen. • Artikkelen skal registreres i Cristin og publisert versjon lastes opp straks etter publisering. • Man kan be om støtte når som helst i prosessen før artikkelen er publisert. Søknad om støtte sendes til publishing@ub.ntnu.no

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang