Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet

Alternative title: Correct medication use by individuals with intellectual and/or developmental disabilities - it applies to Life

Awarded: NOK 7.0 mill.

The innovation idea is to develop valuable new knowledge about safe drug use in people with intellectual and/or developmental disabilities (IDDs). The main goal is to design a framework (routines and processes) that ensures safe drug use and provides qualitatively better services for people with IDDs. Secondary goals are that relatives and employees will experience better security when working with medicines, and interact better by implementing digital support functions. The innovation idea is specifically to develop/further develop the following: 1) Medication management: Coordinating routines, procedures and work processes that take care of all aspects of drug use, medication handling, and communication between care units for people with IDDs. 2) Medication therapy: Chart prescribed medication and gather knowledge about challenges related to drug use in this group. Based on this, we will develop new methods for drug reconciliation and medication reviews to optimize drug use. 3) New framework for safe drug use in the community-based services for people with IDDs. Changing, developing, and testing new routines, procedures, and communication methods for safe drug use is challenging. The complexity of systems that take care of medication management makes it particularly challenging to create good digital solutions that ensure good working procedures. The complex issues faced by people with IDDs, as well as developments within personalized medicine, means that it is crucial to build new knowledge, work in teams, and arrange for medication reconciliation and medication reviews to be carried out regularly. Furthermore, drug information must be provided, and adapted to the specific individual with an intellectual disability. In addition, the focus on personalized medicine means that the municipality must develop new guidelines for the use of pharmacogenetic tests so that the doctor can tailor drug selection and dosage to the individual patient.

Innovasjonsprosjektet "Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming det gjelder livet" tar utgangspunkt i de ansattes opplevelse at det utfordrende å få til optimal legemiddelhåndtering for personer med utviklingshemming, da det forekommer mye endringer i medisinlistene. En annen utfordring er manglende kunnskap om hvordan pasientgruppen omsetter medisiner eller hvordan man skiller bivirkninger av medisiner fra symptomer på sykdommer. Ansatte forteller også at pårørende må oppdatere de ansatte om endringer i medisinlistene. Dette gjelder både for voksne som bor fast i bolig og barn som er på avlastning i kommunen. Innovasjonsideen er å utvikle/videreutvikle: * Legemiddelhåndtering: Samkjøre rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser som ivaretar alle sider ved legemiddelbruk, legemiddelhåndtering, og kommunikasjon mellom omsorgsledd for personer med utviklingshemming. * Legemiddelterapi: Kartlegge forskrevne medisiner og samle kunnskap om utfordringer knyttet til medisinbruk som denne gruppen har. Basert på dette vil vi utvikle nye metoder for legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, samt testing av leverenzymer for å kunne optimalisere valg av legemiddel og dosering. * Nytt rammeverk for trygg legemiddelbruk i miljøtjenesten Innovasjonsideen er å utvikle ny verdifull kunnskap til Vestvågøy kommune, i og med at kommunen i 2022 har startet planleggingen av 20 nye boliger for personer med utviklingshemming som skal ferdigstilles i desember 2025. Forskning vil bidra med essensielle innspill til hvordan de nye boligene tilrettelegger for håndtering og digitalisering av legemiddelhåndtering og optimalisering av medisinbruk blant personer med utviklingshemming. Vi planlegger derfor for at innovasjonen skal skje i tett samarbeid internt i kommunen, med utbyggere, og næringsaktører av digitale løsninger som kan imøtekomme de utfordringer de involverte, brukere, pårørende, helsepersonell og fastleger har innenfor områdene.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester