Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Sykehuset i Vestfold HF

Awarded: NOK 11,000

Vi søker herved om tilskudd for å dekke 50% av artikkelavgiftene på vitenskapelige artikler som ble publisert åpent i 2021 ved Sykehuset i Vestfold.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang