Back to search

DIP-Design Pilot

Ta boligkjøperne med inn i utviklingen av Usbls bærekraftige bomiljøer

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

341338

Project Period:

2022 - 2023

Funding received from:

Organisation:

Location:

Funding scheme:

DIP-Design Pilot

Funding Sources