Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Simula 2021

Awarded: NOK 23,000

Hovedmål med prosjektet er å søke økonomisk støtte til åpen publisering ved Simula Research Laboratory. Delmål er å innhente informasjon om Simulas open access publikasjoner i 2021.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang