Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkelavgifter fra regnskapsår 2021 for Høyskolen Kristiania Ernst G. Mortensens Stiftelse

Awarded: NOK 24,000

Høyskolen Kristiania Ernst G. Mortensens Stiftelse, har en ambisjon om å bli arbeidslivets universitet i 2030. Viktige elementer i den strategiske satsingen er økt forskningsaktivitet, økt ekstern finansiering og økt vitenskapelig publisering. Både Norges Forskningsråd og EU krever at resultater fra forskningen de finansierer skal gjøres åpent tilgjengelig for alle, og Kristiania har et tilsvarende mål om at all forskning skal publiseres åpent. I 2021 publiserte Kristiania 261 vitenskapelige artikler og både antall artikler og andelen publisert i Gull-OA er økende fra år til år. Kostnadene til OA dekkes pr i dag dels av ansattes avsatte driftsmidler, eller av midler avsatt på instituttnivå. Kristiania har i tillegg flere avtaler med akademiske forlag om åpen publisering. Noen avtaler gir rabatt på APC, mens andre avtaler dekker APC i sin helhet. I 2021 ble også den største andelen av publiseringskostnadene til gull OA dekket av samarbeidende institusjoner, eller ved at medforfattere har gjort et arbeid for tidsskriftet som har kvalitet til gratis OA-publisering. Vi søker hermed om støtte fra Forskningsrådet til å dekke en andel av de påløpte publiseringsutgiftene for regnskapsåret 2021. Disse midlene vil brukes til å dekke fremtidige kostnader til publisering i Gull Open Access-tidsskrifter.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang