Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

Alternative title: STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

Awarded: NOK 8,000

STIM- OA Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for E-helse forskning søker om støtte for åpen publisering for året 2021 se vedlegg.

Funding scheme:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang