Back to search

DIP-Design Pilot

Viljestyrke - et hjelpemiddel for varig og vesentlig funksjonstap i hånda

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Number:

341474

Project Period:

2022 - 2023

Funding received from:

Location:

Funding scheme:

DIP-Design Pilot

Funding Sources