Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Lokal ultralyd deteksjon i grumsete vann

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Manager:

Project Number:

341510

Project Period:

2022 - 2023

Organisation:

PortBin seabed skal bli et effektivt verktøy for å få opp kystnært sunket marint søppel, med hovedfokus på havner og elveutløp. I første omgang ned til 15m. Den vil være langt mer effektiv enn alternativene. Mye sikrere og mer skånsomt mot sedimentene enn om dykkere eller annen kjent teknologi skulle gjort dette. Operatørene sitter tørt og trygt med gode HMS forhold og kan ha hele og effektive arbeidsdager. Seabed-teknologien er billig og kostnadseffektivt. Vi tror dette vil være en revolusjonerende kombinasjon av teknologier på et område hvor det i dag finnes veldig få fornuftige løsninger. En av utfordringene vi vil møte er variabel sikt. I dette prosjektet ønsker vi å utforske muligheten for å utvide mulighetsvinduet med bruk av ultralyd

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2