Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

Hvitvasking, skatteflukt, krumspring og korrupsjon i en digital verden – hvordan påvirkes finansmarkedene?

Awarded: NOK 2.1 mill.

Funding scheme:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project