Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

Øke engasjementet og kunnskapen om pensjon og egen tjenestepensjon

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

341530

Project Period:

2023 - 2023

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Funding scheme:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project