Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

SMAUG: Smart Maritime And Underwater Guardian

Awarded: NOK 49,999

Bidra som deltaker i søknadsprosessen, legge premisser som industriell partner. Partnersøk etter nasjonale partnere planlegges. Delta i utforming av arbeidspakkene, og vurdere om vi er aktuell som arbeidspakkeleder på tekniske arbeidspakker.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa