Back to search

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Biokjemisk kontaktmøte 2023

Awarded: NOK 99,999

Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) har i over 50 år fungert som fellesorganisasjon for forskere fra alle biomedisinske miljøer i Norge. Takket være tilknytningen til viktige internasjonale organisasjoner som FEBS, EMBO, IUBMB og European Federation of Biotechnology, bidrar NBS også til å spre informasjon om aktiviteten i disse. NBS arrangerer årlig et kontaktmøte, og arrangementet det søkes støtte til er det 58. årlige kontaktmøtet som avholdes 19.-22. januar 2023. Vi forventer mellom 200 og 300 deltagere hvor mange er yngre forskere som PhD studenter og masterstudenter. Støtten det søkes om vil bli brukt til å sponse deltagelsen til nettopp PhD studenter og masterstudenter.

Funding scheme:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping