Back to search

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Å ha rett og å få rett - realisering av barns rett til omsorg

Alternative title: Justice for children - realization of childrens right to care

Awarded: NOK 1.8 mill.

Barn gis ofte rettigheter, uten effektive virkemidler. Mangelfull ivaretakelse av barns rettigheter er en samfunnsutfordring, både i Norge og i verden. Et mål i prosjektet er å bidra til bedre regulatorisk utvikling knyttet til barns rettigheter, da det særlig for barn kan være et stort sprik mellom de rettigheter barn har og de rettigheter barn faktisk får realisert. Tematikken – realisering av barns rett til omsorg – er vid, og vil kunne berøre en rekke ulike områder, herunder flere av de områdene det er pekt på i utlysningen. Nasjonal og internasjonal konflikthåndtering er viktig for realisering av barns rettigheter, og dette har kommet særlig i søkelyset gjennom en rekke avgjørelser mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Prosjektet vil også omfatte samfunnsutfordringer knyttet til særlige utsatte barnegrupper. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle nettverksaktiviteter, fagspesifikke nasjonale ph.d.-kurs samt utarbeide en søknad om finansiering av et større forskningsprosjekt. Aktivitetene har som mål å bidra til mer og bedre barnerettsforskning, nasjonalt og internasjonalt, styrke fagutviklingen og føre til faglig fornyelse.

Søknaden knytter seg til nettverksaktiviteter, fagspesifikke nasjonale ph.d.-kurs samt utvikling av forskningsprosjekt. Aktivitetene har som mål å bidra til mer og bedre barnerettsforskning, nasjonalt og internasjonalt, styrke fagutviklingen og føre til faglig fornyelse. Overbygning i søknaden handler om barns rett til omsorg og målet er å dekke klare kunnskapshull. Mangelfull ivaretakelse av barns rettigheter er en samfunnsutfordring, både i Norge og i verden. Barn gis ofte rettigheter, uten effektive virkemidler. Aktivitetene i prosjektet har som mål å bidra til bedre regulatorisk utvikling knyttet til barns rettigheter, da det særlig for barn kan være et stort sprik mellom de rettigheter barn har og de rettigheter barn faktisk får realisert. Tematikken – realisering av barns rett til omsorg – er vid, og vil kunne berøre en rekke ulike områder, herunder flere av de områdene det er pekt på i utlysningen. Nasjonal og internasjonal konflikthåndtering er viktig for realisering av barns rettigheter, og dette har kommet særlig på spissen gjennom en rekke avgjørelser mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Tematikken er knyttet til internasjonale diskurser om “access to justice for children”, gjerne anført som et “basic principle in the rule of law”. Både internasjonalt og nasjonalt er det behov for en økt rettsvitenskapelig forskningsinnsats på dette området. Prosjektet vil også omfatte samfunnsutfordringer knyttet til særlige utsatte barnegrupper og utenforskap.

Funding scheme:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Funding Sources