Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Å ha rett og å få rett - realisering av barns rett til omsorg

Alternative title: Justice for children - realization of childrens right to care

Awarded: NOK 1.8 mill.

Children are often given rights, without effective means to secure these rights. Inadequate safeguarding of children's rights is a social challenge, both in Norway and in the world as a whole. One aim of the project is to contribute to better regulatory development relating to children's rights, as there there is a gap between children's rights and actually realizing these rights. The topic - justice for children and realization of children's right to care - is broad, and might include a number of different areas, including several of the areas pointed out in the call for proposals. National and international conflict management is important for the realization of children's rights, and this has particularly come to the fore through a number of decisions against Norway in the European Court of Human Rights. The project will also include social challenges linked to particularly vulnerable groups of children. In this project, the research group will develop network activities, subject-specific national PhD courses and prepare an application for funding for a larger research project. The activities aim to contribute to more and better child law research, nationally and internationally, strengthen professional development and lead to professional renewal.

Søknaden knytter seg til nettverksaktiviteter, fagspesifikke nasjonale ph.d.-kurs samt utvikling av forskningsprosjekt. Aktivitetene har som mål å bidra til mer og bedre barnerettsforskning, nasjonalt og internasjonalt, styrke fagutviklingen og føre til faglig fornyelse. Overbygning i søknaden handler om barns rett til omsorg og målet er å dekke klare kunnskapshull. Mangelfull ivaretakelse av barns rettigheter er en samfunnsutfordring, både i Norge og i verden. Barn gis ofte rettigheter, uten effektive virkemidler. Aktivitetene i prosjektet har som mål å bidra til bedre regulatorisk utvikling knyttet til barns rettigheter, da det særlig for barn kan være et stort sprik mellom de rettigheter barn har og de rettigheter barn faktisk får realisert. Tematikken – realisering av barns rett til omsorg – er vid, og vil kunne berøre en rekke ulike områder, herunder flere av de områdene det er pekt på i utlysningen. Nasjonal og internasjonal konflikthåndtering er viktig for realisering av barns rettigheter, og dette har kommet særlig på spissen gjennom en rekke avgjørelser mot Norge i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Tematikken er knyttet til internasjonale diskurser om “access to justice for children”, gjerne anført som et “basic principle in the rule of law”. Både internasjonalt og nasjonalt er det behov for en økt rettsvitenskapelig forskningsinnsats på dette området. Prosjektet vil også omfatte samfunnsutfordringer knyttet til særlige utsatte barnegrupper og utenforskap.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam