Back to search

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Anskaffelse Analyse av forskerpersonale og vitenskapelig publisering for fagevalueringer 2022-2024

Awarded: NOK 3.7 mill.

Funding scheme:

KUNNSKAPSGRLAG-Kunnskapsgrunnlag

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project