Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

DS4Hydro- Søknadsarbeid

Awarded: NOK 0.15 mill.

Søknaden er knyttet til digitalisering i vannkraft. Flow Design Bureau (FDB) er ansvarlig for inntil tre av ni arbeidspakker. Den ene arbeidspakken FDB er ansvarlig for har som mål å engasjere de som har interesser i kraftverksdrift (stakeholders). Dette gjøre ved å etablere en interaksjon mellom stakeholder og deltagere i RIA prosjektet. På denne måten blir kan tunge faglige aktiviteter RIA- prosjektet bli påvirket og justert til å gi et sluttresultat og produkt som i langt større grad er anvenelige for nevnte stakeholders. I tillegg til å skrive tekst til søknaden har FDB i søknadsperiodenlaget en video og spørreundersøkelse som gir en første stakeholder engasjering. Resultatene fra nevnte spørreundersøkelse vil også bli presentert i selve søknaden. Konsortium i prosjeksøknad til Horizon Europe RIA prosjekt With WP leadership LTU-Sweden, Prof Michel Cervantes(*) (Coordinator) LTU-Sweden, Prof Andrea Toffolo UPC-Spain, Prof Xavier Escaler (*), (**) FDB- Norway, Morten Kjeldsen (*) (*) Together in consortium ongoing H2020-RIA project, see: https://cordis.europa.eu/project/id/814958 (**) In consortium of another Horizon- RIA project Other partners: Statkraft, Norway. Contribute with assets and manpower in selected WPs Damill, Sweden. Contribute with instrumentation development. Two hydro-operators from Sweden and Spain respectively- Participation to be decided.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa