Back to search

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NoWPaS - International Workshop of PhDs and Post-Doctoral Fellows on Anadromous Salmonids

Awarded: NOK 97,797

Den internasjonale NoWPaS (European – tidligere Nordic- Workshop for PhD and Post-Doctoral Fellows Working on anadromous Salmonids) workshopen er en årlig workshop som ble opprettet i Norge i 2005 med støtte fra blant annet forskningsrådet. Målet med workshopen var å bygge og opprettholde et nordisk nettverk av unge forskere som arbeider med laksefisk. Originalt startet workshopen kun som et nordisk og europeisk initiativ, men grunnet den globale viktigheten av laksefisk, har den nå vokst til et globalt nettverk med både europeiske og nord-amerikanske deltagere hvert år. I løpet av de 16 årene workshopen har blitt holdt har rundt 447 unge forskere og 67 anerkjente inviterte talere deltatt og delt sin forskning og erfaring med laksefisk. Workshopen har gradvis blitt mer internasjonal og har blitt holdt verden over i følgende land: Sverige (2006), Finland (2007), Danmark (2008), England (2009), Skottland (2010), Frankrike (2011), Norge (2012), Wales (2013), Sverige (2014), Irland (2015), Canada (2016), England (2017), Finland (2018), Skottland (2019), Island (2021), virtuelt (2021) og sist i Frankrike (2022). I 2023 skal workshopen holdes i Norge med NMBU som støttespiller. Workshoppene har årlig tilrettelagt for og bidratt til at kunnskap om laksefisk har blitt delt og videreført verden over. De har også vært instrumentale i å initiere nye internasjonale samarbeid, i tillegg til å identifisere nye og dagsaktuelle temaer for videre forskning. NoWPaS workshopen har alltid vært gratis for alle deltagere, noe som har gjort det mye enklere for yngre forskere fra hele verden å kunne delta, men som også betyr at det hvert år må samles inn penger fra sponsorer for å gjøre det mulig å holde workshopen ettersom NoWPaS betaler leie av lokaler, mat, overnattingssted etc. for alle deltakerne. Workshopen organiseres årlig av en internasjonal komitee i en demokratisk model og denne komiteen består i år av doktorgradsstipendiater fra Norge, Sveits, England, Frankrike og Canada.

Funding scheme:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning