Back to search

RBGRUNPRIM-L-Res.bas.grunnbev.prim.- landbruk

Grunnbevilgning - RURALIS

Awarded: NOK 18.6 mill.

Funding scheme:

RBGRUNPRIM-L-Res.bas.grunnbev.prim.- landbruk

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

LandbrukFôr og ernæringVelferdPolitikk- og forvaltningsområderKutt i utslipp av klimagasserMatMarinHavbrukKlimaLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Energi og transportBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Hav og kystPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleNaturmangfold og miljøTerrestrisk arealbruk og arealendringBioøkonomiØvrig bioøkonomiPortefølje Klima og miljøReiselivReiselivsnæringenArbeidArbeidsmarkedMatGlobal matsikkerhetGrunnforskningBransjer og næringerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbrukAnvendt forskningKlimarelevant forskningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLandbrukJordBioøkonomiMiljøvennlig energiMatMat - Blå sektorBransjer og næringerSkog og trebrukMarinMiljøvennlig energiFornybar energi, vannPortefølje Banebrytende forskningMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havPortefølje HelseLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapMarinFiskeriVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringMarinMarint arealbruk og arealendringMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLandbrukUtdanningNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringPortefølje Demokrati og global utviklingBransjer og næringerLandbrukKulturMatMat - Grønn sektorLTP3 Demokrati, styring og forvaltningSirkulær økonomiHavbrukHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLandbrukSkogPortefølje Velferd og utdanningReiselivPortefølje ForskningssystemetLandbrukHusdyrHelseLTP3 HelseUtviklingsarbeidLTP3 Tillit og fellesskapNaturmangfold og miljøNaturmangfoldVelferdLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matHavbrukFôr og ernæringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetArbeidDemokrati, makt og styringKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKulturKultur og naturLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Bioøkonomi og forvaltning