Back to search

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - IFE

Awarded: NOK 171.0 mill.

Funding scheme:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Thematic Areas and Topics

Naturmangfold og miljøBransjer og næringerCO2-håndteringCCS - fangstDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterMaritimDigitalisering av maritim næringMineralerLandbaserte mineralerIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMiljøvennlig energiEnergibruk i industriIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePortefølje Muliggjørende teknologierUtviklingsarbeidMiljøvennlig energiEnergisystem, komponenter og teknologiCO2-håndteringCCS - transportNaturmangfold og miljøKulturminner og kulturmiljøerMaritimCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPortefølje InnovasjonMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffPetroleumProduksjon, prosessering og transportDigitalisering og bruk av IKTNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningUtenriks og internasjonale relasjonerPetroleumUndergrunnsforståelseMiljøteknologiMineralerMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områderCO2-håndteringPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje ForskningssystemetMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapIKT forskningsområdePetroleumBoring, komplettering og intervensjonLTP3 IKT og digital transformasjonBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havPetroleumBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeKlimarelevant forskningIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringLTP3 Klima, miljø og energiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Klima og miljøIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiMiljøvennlig energiFornybar energi, solNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneIKT forskningsområdeDigital sikkerhetMiljøvennlig energiEnergipolitikk, økonomi og samfunnsspørsmålLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Demokrati og global utviklingPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Energi og transportLTP3 Klima, polar og miljøMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetAnvendt forskningLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 Hav og kystMiljøvennlig energiUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Cyber og teknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, hydrogen