Back to search

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NORSAR

Awarded: NOK 16.5 mill.

Funding scheme:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Thematic Areas and Topics

Portefølje Velferd og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningCO2-håndteringBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Demokrati og global utviklingPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningCO2-håndteringCCS - lagringGrunnforskningPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningTransport og mobilitetKlimarelevant forskningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapAnvendt forskningBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP3 Klima, miljø og energiBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterUtdanningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje InnovasjonBransjer og næringerTransport og samferdselLTP3 Utdanning og livslang læringMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskMiljøvennlig energiLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskningPolarBransjer og næringerPortefølje Energi og transportMiljøteknologiPolarArktisSamfunnssikkerhetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetNordområdeneLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Tillit og fellesskapKutt i utslipp av klimagasserBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdePortefølje ForskningssystemetLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteUtviklingsarbeidPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemer