Back to search

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - NORSAR

Awarded: NOK 16.5 mill.

Funding scheme:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Thematic Areas and Topics

UtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePortefølje Demokrati og global utviklingIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterCO2-håndteringPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapBransjer og næringerOlje, gassLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerMiljøvennlig energiFornybar energi, geotermiskBransjer og næringerTransport og samferdselLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningSamfunnssikkerhetBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP3 Tillit og fellesskapPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningIKT forskningsområdePolarAnvendt forskningIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Energi og transportTransport og mobilitetLTP3 Utdanning og livslang læringGrunnforskningUtdanningCO2-håndteringCCS - lagringLTP3 IKT og digital transformasjonKlimarelevant forskningPortefølje ForskningssystemetLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Klima og miljøUtviklingsarbeidLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøteknologiNordområdeneKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Velferd og utdanningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolarArktisPolitikk- og forvaltningsområderMiljøvennlig energiPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje Banebrytende forskningPortefølje Innovasjon