Back to search

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning - Stiftelsen SINTEF (Tekn.-ind.)

Awarded: NOK 613.9 mill.

Funding scheme:

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Thematic Areas and Topics

LTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerLTP3 HelseKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerOlje, gassMatPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje HelseKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerKlimaPortefølje InnovasjonLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapCO2-håndteringKlimarelevant forskningLTP3 Hav og kystLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje Klima og miljøGrunnforskningMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderForskningLTP3 Klima, miljø og energiMarinBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålPetroleumMaritimMaritime muligheter i havnæringeneBransjer og næringerTransport og samferdselPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje ForskningssystemetMaritimMiljøteknologiBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningUtviklingsarbeidLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetUtviklingsforskningAnvendt forskningHelseNaturmangfoldMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonCO2-håndteringCCS - lagringBransjer og næringerVareproduserende industriPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgNaturmangfold og miljøMatMat - Grønn sektorBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Petroleum og mineralerPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje Energi og transportKlimaKlimasystemet og klimaendringerLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBransjer og næringerIKT-næringen