Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

Awarded: NOK 28.8 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Politikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetUtdanningPortefølje Velferd og utdanningPortefølje Demokrati og global utviklingArbeidVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPortefølje Samisk samfunn og kulturLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapGrunnforskningBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningKulturKultur, språk og mangfoldLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDemokrati, makt og styringArbeidArbeidsmarkedLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje InnovasjonLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningSamiskBransjer og næringerMedia og kulturPortefølje Banebrytende forskningLTP3 VelferdstjenesterPortefølje ForskningssystemetLTP3 Fagmiljøer og talenterKulturPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks RusslandPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferdFamilie og oppvekstPolitikk- og forvaltningsområderUtenrikspolitikkPolitikk- og forvaltningsområderSamfunnssikkerhetUtenriks og internasjonale relasjonerKlimarelevant forskningVelferdInntektssikringVelferdKlimaKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støtteLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Klima og miljøUtenriks og internasjonale relasjonerUtenriks Migrasjon