Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

Awarded: NOK 49.8 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

LTP3 HelseUtdanningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDelportefølje Et velfungerende forskningssystemBransjer og næringerLTP3 Tillit og fellesskapPortefølje InnovasjonVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPortefølje Demokrati og global utviklingHelseteknologierDelportefølje KvalitetPortefølje Banebrytende forskningBransjer og næringerHelsenæringenKlimarelevant forskningUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferdLTP3 Klima, miljø og energiGrunnforskningKlimaLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferdFamilie og oppvekstArbeidArbeidsmarkedUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonPolitikk- og forvaltningsområderVelferdSamfunnssikkerhetLTP3 Utdanning og livslang læringPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivLTP3 VelferdstjenesterPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Klima og miljøLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje HelseLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderAnvendt forskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderUtviklingHelseteknologierVelferdsteknologierUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetUtviklingsforskningUtdanningUndervisning og læringUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje Velferd og utdanningPortefølje Muliggjørende teknologierHelseVelferdLevekår og befolkningsutviklingArbeidArbeidslivDigitalisering og bruk av IKTArbeidLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPortefølje ForskningssystemetLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Klima, polar og miljø