Back to search

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

Awarded: NOK 49.8 mill.

Funding scheme:

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Thematic Areas and Topics

Bransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Utdanning og livslang læringPortefølje ForskningssystemetKlimaGlobale klimautfordringerPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Tillit og fellesskapArbeidLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Muliggjørende teknologierKlimaUtviklingsforskningDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierHelseteknologierVelferdsteknologierVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgUtdanningUndervisning og læringUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 HelseLTP3 Grunnbevilgninger og institusjonell støttePolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktArbeidArbeidsmarkedLTP3 Klima, miljø og energiUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringSamfunnssikkerhetUtdanningDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Klima og miljøVelferdFamilie og oppvekstAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje HelseLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetHelseArbeidArbeidslivPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingPortefølje InnovasjonLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Velferd og utdanningVelferdVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningHelseteknologierUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferdLevekår og befolkningsutviklingGrunnforskningBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Banebrytende forskningLTP3 VelferdstjenesterKlimarelevant forskningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektoren